Backgammonregler

Backgammon är i grunden ett ganska enkelt spel att lära sig. Dock kan spelreglerna kännas obekant. Backgammon skiljer sig nämligen ganska mycket från andra strategispel. Det är alltså en god idé att läsa på ordentligt om spelreglerna innan man börjar spela.

Spelbräde, brickor och tärningar

Backgammon spelas på ett spelbräde som består av fyra delar/kvadranter. Varje kvadrant har sex fält som kan liknas vid avlånga trianglar. Totalt finns alltså 24 fält på spelbrädet. Traditionellt ska fälten vara omväxlande bruna och sandfärgade, men det finns alla möjliga varianter. Spelarna har varsin hemmaplan (den övre respektive nedre kvadranten till höger på brädet) och en varsin del av den så kallade yttre spelplanen.

Som pjäser används brickor. Varje spelare har 15 brickor. De traditionella färgerna gäller även här. De tärningar som används i Backgammon är helt vanliga tärningar. För att spela Backgammon behöver man åtminstone två tärningar (tradition är att varje spelare har två egna tärningar). Som frivilligt tillval finns också möjligheten att använda en så kallad dubbleringskub. Mer om det nedan.

Hur spelar man Backgammon?

Backgammon är ett spel som spelas av två spelare. Målet är att bli av med alla sina 15 brickor genom att flytta brickorna bort från brädet. Den som först lyckas med detta vinner spelomgången. Brickorna ska placeras enligt ett förutbestämt schema.

När man har placerat brickorna i deras startposition slår spelarna varsin gång med de två tärningarna. Den som får det högsta resultatet börjar spelet. Det är också detta resultat som används i spelomgångens första förflyttning av brickor.

Hur flyttar man då brickorna runt spelbrädet? Jo, den summa som ett tärningskast ger bestämmer hur många steg man kan flytta brickorna. Men man får inte flytta brickorna hur som helst. En bricka kan bara flyttas till ett öppet fält. Ett fält är öppet om man själv redan har en eller flera brickor där, om fältet är helt tomt eller om motståndaren endast har en bricka på fältet. Dessutom visar varje tärning endast en möjlig förflyttning. Om man exempelvis slår 3 och 5 så betyder det att man antingen kan flytta en bricka 8 steg eller en bricka 3 steg och en annan bricka 5 steg. Man ska dock notera att den längre förflyttningen egentligen är uppdelad i två steg. Man gör så att säga en mellanlandning mellan två förflyttningar. Skulle man slå ett par, till exempel par i femmor, dubblas resultatet. Man har då sammanlagt 20 steg att fördela på brickorna.

Man måste alltid flytta brickorna enligt vad tärningarna visar. Detta måste man göra även om förflyttningarna inte skulle vara till ens fördel. Skulle man flytta en bricka så den hamnar på samma fält som en enskild bricka som tillhör motståndaren så flyttas motståndarbrickan till den ”mur” som finns i mitten av brädet. När man har brickor på muren måste dessa först flyttas in på spelbrädet innan man får flytta några andra brickor. Detta gör man genom att flytta brickan till ett öppet fält på motståndarens hemmaplan (en av de fyra kvadranterna). Man startar alltså i realiteten om med den brickan.

När man väl har flyttat alla sina brickor till sin egen hemmaplan ska man börja att plocka bort brickor från bordet. Visar tärningarna 3 och 4 kan man exempelvis plocka bort brickor som är placerade på det tredje respektive fjärde fältet från höger sida sett. Den som först har plockat bort alla brickor har vunnit spelet. Notera att om motståndaren skulle träffa en ensam bricka på din hemmaplan så placeras den brickan på muren. Den brickan måste flyttas in till din hemmaplan innan du kan fortsätta plocka bort brickor.

Specialregler vid vinst

Skulle en spelare vara så långt efter vinnaren att han eller hon inte har lyckats plocka bort en enda bricka innan vinnaren plockat bort alla brickor så får vinnaren dubbla insatsen i vinst. Förloraren har då gjort en så kallad Gammon. Har förloraren en bricka placerad på vinnarens planhalva eller en bricka på muren så tredubblas insatsen. Detta kallas för Backgammon.

Dubbleringskub

Dubbleringskuben är ett frivilligt tillägg i Backgammon. Dubbleringkuben är en sexsidig tärning, men i stället för den vanliga numreringen har tärningen sidorna 2, 4, 8, 16, 32 och 64. Dubbleringskuben används ofta i spel om pengar. Hur används då dubbleringskuben? Jo, när en spelare har flyt och känner att han eller hon går mot en säker seger kan spelaren välja att dubbla insatsen. Motståndaren har då att välja mellan att acceptera dubblingen och spela vidare eller att lämna spelet.