Strategi för backgammonspel

För att vinna en spelomgång Backgammon måste man dels förflytta sina brickor till hemmaplanen så fort som möjligt, dels göra allt för att försvåra för motståndaren. Här presenterar vi några av de vanligaste strategierna i Backgammon. Kom dock ihåg att en erfaren motståndare direkt kommer att se vilken strategi du använder dig av. Det är alltså en god idé att använda två eller fler strategier i varje spelomgång.

Running Game

Den enklaste strategin i Backgammon kallas för Running Game och går egentligen ut på att man struntar i allt vad strategi heter. Här är det full fart till hemmaplan som gäller. Det krävs att man har lite tur med tärningarna för att lyckas med taktiken.

Blitz

Blitz-strategin är en strategi som går ut på att skicka så många av motståndarens brickor som möjligt till muren. Det gäller alltså att flytta sina brickor så att de hamnar på fält där motståndaren har en ensam bricka. Blitz-strategin fungerar utmärkt tillsammans med priming/blockadspel.

Priming/Blockadspel

Blockadspel, eller priming på engelska, är en strategi som går ut på att skapa hinder för motståndaren. Genom att ockupera ett antal fält i rad blir det svårt för motståndaren att passera dina brickor. En ”prime” på fyra fält medför till exempel att motståndaren måste slå fem eller sex för att kunna passera. Samtidigt som fälten hindrar motståndaren är de också en trygg hamn för dina egna brickor. Genom att tillämpa Blitz-strategin tillsammans med blockadspel kan man uppnå två mål på samma gång. Med Blitz-strategin slår man ut motståndarens brickor och med blockadspelet förhindrar man att motståndaren kan avancera med sina brickor.

Holding

Holding, eller ankring på svenska, handlar om att man ockuperar ett fält i motståndarens hemmakvadrant. Holding ska inte användas som den enda strategin, eftersom strategins effekter är begränsade. Tanken är att man har en landningspunkt om motståndaren skulle skicka en bricka till muren. Holding kan också kombineras med Backgame-strategin, vilken innebär att man etablerar två eller flera landningspunkter på motståndarens hemmaplan. Det försvårar för motståndaren att flytta in sina brickor. Notera att det bara går att använda Backgame-strategin om man har fått brickor utslagna. Man har ju bara två brickor på motståndarens hemmaplan när spelet startar.

Memorera öppningsdrag

Det är smart att lära sig alla de strategier som har beskrivits ovan, men det är också en god idé att memorera några typiska öppningsdrag. Oavsett vilken eller vilka strategier man använder är det ju en fördel att börja varje spelomgång så bra som möjligt. Det finns vissa tärningskombinationer som är bättre än andra. Genom att ha en färdig plan för hur man ska agera i specifika fall utnyttjar man turen med tärningarna på bästa sätt. Visar tärningarna 1 och 3 tar man det femte fältet från höger sett på hemmaplan. Med 1-6 tar man sjunde fältet. Visar tärningarna 2-4 lägger man en blockad på fjärde fältet från höger sett på hemmaplan.